За нас

Ние сме фирма за почистване. На пазара сме вече от 3 години. За момента предлагаме нашите услуги в  градовете:София, Пловдив и Бурас. Започнахме бизнеса си с идеята да помогнем на хората,за да разполагат повече със свободното си време. Също така и да помогнем на бизнесите да имат красива визия, да могат да се развиват, а ние да  се погрижим за обстановката в офисите и корпорациите.

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

На 12.10.2021 г. е основана фирма Вупро ЕООД, като основна предметна дейност: Почистване и всички останали дейности незабранени от закона с булстат: 206684048.
Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството декларира следните основни принципи, залегнали по политика по качеството:

1. Поддържане на подходящи условия за провеждане на корпоративна политика на фирмата, насочена към клиентите, при професионални услуги;

2. Пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите към услугите, които се предлагат. Разширяване обхвата на почистващите дейности и спечелване на нови клиенти;

3. Осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания;

4. Установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори;

5. Развиване и подобряване на познанията, свързани с новите технологии и иновациите, по отношение на основните дейности;

6. Ефективно използване на наличните ресурси- материални, човешки и финансови, вкл. минимизиране на загубите;

7. Осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда.

ФИРМЕНИ ЦЕЛИ

  • До 2025 година да успеем да достигнем максимално голям обвахат на почистващите услугите в страната;
  • За да можем да спестим времето на нуждаещите се от подобни услуги и да им помогнем с дейноста и професионализма на специалистите си;
  • Да разширяваме дейностите си с иновативни технологии, за да можем да специализираме в определени дейности и да градим дългосрочни партнъорства.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ?